W jaki sposób działają ETF-y i czy dają pewny zysk?

W jaki sposób działają ETF-y i czy dają pewny zysk?

25 stycznia 2023 Wyłączono przez Redakcja

Giełda papierów wartościowych kojarzy się najczęściej z inwestowaniem w akcje. Jednak prawda jest taka, że na giełdzie można inwestować także w jednostki funduszy ETF. Już na samym początku należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko każdej inwestycji jest wysokie. Jednocześnie każdy trader powinien opracować taktykę i plan inwestycji. Dziś skupimy się na ETF-ach i sposobie inwestowania.

ETF-y – ważne informacje

ETF jest to akronim od słów Exchange Traded Fund. Zasadniczo ten giełdowy fundusz inwestycyjny działa w niemal identyczny sposób jak zwykły fundusz inwestycyjny. Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być więc nawet udziały w funduszach, a wszystko odbywa się za pomocą konta inwestycyjnego tradera. Jest naprawdę sporo funduszy ETF. Szacuje się, że na całym świecie jest ich ponad 5,7 tys., przy czym mogą one opierać się na różnych indeksach, np. ropie naftowej, czy złocie. To narzędzie inwestycyjne emituje akcje, czyli Exchange Traded Fund jest też jednostką uczestnictwa notowanego na giełdzie. Kupując akcje posiada się udział, rzecz jasna cząstkowy, w całkowitych aktywach funduszu. Działanie ETF-ów polega na naśladowaniu indeksów. Dzięki takiej konstrukcji nawet mali inwestorzy mogą podejmować wspólne inwestycje, ale jednocześnie ryzyko jest tutaj bardzo duże. Exchange Traded Fund nie można traktować jako papieru wartościowego, gdyż jest to jednostka uczestnictwa w funduszach. I choć nie jest to papier wartościowy, to ETF-y można kupować, ale też sprzedawać w taki sam sposób, przy czym wycena jednostki ma wysoką płynność. ETF-y nie są też akcjami, choć są tak samo notowane jak akcje, przy czym fundusze emitują certyfikaty na danej giełdzie. Trzeba jeszcze wiedzieć, że jednostki ETF mogą przyjmować formę tradycyjnych akcji na giełdzie, ale nie można traktować ich przez pryzmat instrumentów pochodnych. Są więc zarządzane pasywnie. 

Od czego zależą zyski lub straty inwestora w fundusze ETF?

Tak jak już wspominaliśmy inwestycje wiążą się z ryzykiem i nie inaczej jest w przypadku funduszy ETF. Zarówno możliwość zysków, jak i strat zależy od notowań indeksu, na którym znajduje się dany ETF. Możemy wyróżnić kilka rodzajów ryzyka. Najbardziej znane jest ryzyko rynkowe. Biorąc pod uwagę, że ETF opiera się na danym indeksie giełdowym może dochodzić do wahań cenowych. Jeżeli dochodzi do zmian, w tym indeksów bazowych, to takie działanie przełoży się na cenę funduszy ETF. Występuje też ryzyko walutowe, przy czym dotyczy ono funduszy, które oparte są na zagranicznych indeksach, np. na amerykańskiej giełdzie. Jeżeli dojdzie do wahania kursu dolara, to opłacalność inwestycji także się zmieni. Kolejnym ryzykiem jest ryzyko emitenta. W końcu zawsze trzeba mieć na uwadze fakt, iż fundusz ETF może zostać usunięty z giełdy papierów wartościowych. Tutaj należy wiedzieć, że inwestor nie straci kapitału, bo emitent musi odkupić od niego tytuł uczestnictwa, przy czym cena zazwyczaj jest niższa niż wartość nabycia. Jeżeli chcesz spróbować swoich sił, inwestuj z Saxo, gdzie znajdziesz intuicyjną platformę i wiele materiałów, które mogą Ci pomóc. Oczywiście nigdy nie da się znacząco czy całkowicie ograniczyć ryzyka. 

Czy za ETF-y można otrzymać dywidendy?

ETF-y mogą wypłacać dywidendy, jednak nie muszą. Jeżeli jednak będą to robić, to należy zdawać sobie sprawę, że zasady wypłacania nie są takie same jak w spółkach. Wynika to z faktu, że inwestując w ETF-y, inwestujecie we wszystkie papiery wartościowe, które nabywa dany fundusz.